Schulleitung

Rektor Froidevaux Thomas 032 627 79 00
Prorektor Allemann Thomas 032 627 79 00